Świeże powietrze w domu

Opracowanie: Domowy.pl; Data publikacji: 2012-07-19
  • Do notesu
  • duże
  • Wyślij znajomemu…

Inwestycja w dobry i nowoczesny system wentylacji to również inwestycja w zdrowie domowników. Inwestycja w nowoczesny system wentylacji to również inwestycja w zdrowie domowników.

Dostęp do świeżego powietrza powinien być priorytetem wszystkich budujących własny dom. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że tlen to źródło życia. Bez dostępu do zdrowego pożywienia możemy przeżyć nawet kilka tygodni, bez czystej wody zaledwie parę dni, ale bez świeżego powietrza – najwyżej kilka minut.

[koniec abstraktu]

Odpowiednia ilość tlenu w pomieszczeniach wraz ze skutecznym usuwaniem szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów gwarantują dobre samopoczucie i zdrowie domowników. Współczesną odpowiedzią na te potrzeby jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Podstawowe potrzeby

Każdy budynek wymaga wentylowania. Każde pomieszczenie, w zależności od pełnionej funkcji i wielkości, wymaga zainstalowania odpowiedniego systemu umożliwiającego wymianę powietrza. Przyjmuje się, że w pomieszczeniach mieszkalnych latem temperatura powinna wynosić ok. 23-26°C, zimą 20-24°C, przy średniej wilgotności w granicach 40-60% i średnim przepływie powietrza wynoszącym 0,2-0,5 m/s. Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do panujących warunków zewnętrznych (np. zbyt intensywne wentylowanie domu przy niskiej temperaturze zewnętrznej spowoduje nie tylko wychładzanie wnętrza, ale również wysuszanie powietrza w domu, co bezpośrednio wpłynie na gorsze samopoczucie mieszkańców). Przeciętnie człowiek zużywa ok. 25-35 kg powietrza do oddychania dziennie. Jego jakość bezpośrednio decyduje o samopoczuciu i zdrowiu. Zanieczyszczenia w postaci kurzu, pyłu, dymu, zarodników pleśni i grzybów, wirusów i bakterii oraz dwutlenku i tlenku węgla, tlenku azotu, różnych aldehydów i formaldehydów – mogą powodować senność, bóle i zawroty głowy, mdłości, rozkojarzenie, a nawet depresję, arytmię serca, podrażnienia oczu i dróg oddechowych. Obowiązujące normy wentylacyjne zakładają, iż połowa dostarczanego do pomieszczeń powietrza zużywana jest do rozcieńczania zanieczyszczeń, a druga połowa do oddychania. Dlatego też nawet pod nieobecność ludzi w budynku powietrze powinno być wymieniane.

Wentylacja grawitacyjna

Jednym ze sposobów wymiany powietrza jest wentylacja naturalna, inaczej grawitacyjna, nazwana tak ze względu na wykorzystywanie zjawiska naturalnego ciągu, który wynika z różnicy gęstości powietrza zimnego na zewnątrz i ciepłego w środku domu. To system wywiewny – świeże, zimne powietrze napływa do domu np. przez nawiewniki w oknach, a zużyte, ciepłe usuwane jest przez kominy wentylacyjne poza budynek. Wentylacja grawitacyjna działa dobrze w temperaturze ok. 10-12°C. Gdy jest zimniej, wymiana powietrza jest zbyt intensywna, natomiast gdy jest cieplej, zazwyczaj przestaje działać. Można ją poprawić przez zastosowanie nasad hybrydowych, wspomagających optymalną wymianę powietrza, niezależnie od warunków pogodowych. Coraz częściej jednak stosowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; szczególnie dotyczy to budynków energooszczędnych.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to system nawiewno- -wywiewny, działający niezależnie od warunków atmosferycznych, wymuszający usuwanie zużytego powietrza i napływ świeżego. Wyróżnikiem tego systemu jest możliwość odzyskiwania ciepła z usuwanego powietrza – tzw. rekuperacja, pozwalająca zmniejszyć straty ciepła poprzez wentylację nawet o 90%.

Projekt domu Orlik dostępny wraz z pakietem wentylacji mechanicznej (MG Projekt) Projekt domu Orlik dostępny wraz z pakietem wentylacji mechanicznej (MG Projekt)

Podstawą całego systemu jest centrala wentylacyjna (rekuperator) połączona kanałami wentylacyjnymi z poszczególnymi pomieszczeniami. Powietrze pobierane jest z tzw. czerpni, ulokowanej na zewnątrz domu (np. na ścianie budynku lub na działce), zabezpieczonej siatką przed owadami i gryzoniami. Kanałami wentylacyjnymi trafia ono do centrali, gdzie jest oczyszczane (poprzez system filtrowania) i przesyłane do wymiennika ciepła. W wymienniku, w zależności od pory roku, jest podgrzewane (zimą) lub chłodzone (latem). Tak przygotowane powietrze trafia do wentylatora, który rozprowadza je kanałami do poszczególnych pomieszczeń. W zależności od potrzeb kanały powinny mieć różne przekroje i być odpowiednio zaizolowane termicznie. Zużyte powietrze wyciągane jest później kratkami wywiewnymi i kanałami odprowadzane jest z powrotem do centrali, gdzie po przefiltrowaniu trafia do wymiennika, a tam przekazuje ciepło świeżemu powietrzu i przez wyrzutnię trafia na zewnątrz. Ważną zasadą jest odpowiednie rozdzielenie wrzutni i wyrzutni powietrza, aby nie dopuścić do jego mieszania się.

Ciepło z odzysku

Odzyskiwanie ciepła z wentylowanego powietrza to skuteczny sposób na zmniejszenie wydatków na ogrzewanie domu o mniej więcej 20%. W domach jednorodzinnych do tego celu wykorzystuje się centrale wentylacyjne z rekuperacją. Rekuperator to zazwyczaj prostopadłościan montowany na strychach, w piwnicach lub w kotłowniach. Powinien być montowany w miejscach łatwo dostępnych ze względu na konserwację (choćby wymianę filtrów), serwis (przeglądy urządzeń) bądź naprawę. Centrala wentylacyjna składa się z: wentylatora nawiewnego, który wymusza przepływ powietrza w kanałach nawiewnych, wentylatora wywiewnego, który wymusza przepływ w kanałach wywiewnych, wymiennika ciepła (krzyżowego lub przeciwprądowego), w którym ciepło przekazywane jest z powietrza usuwanego do powietrza nawiewanego, filtrów oczyszczających powietrze z zanieczyszczeń, systemu odraszania, który zapobiegać ma szronieniu wymiennika przy niskich temperaturach zewnętrznych oraz automatyki sterującej pracą całej centrali. Urządzenie można wyposażyć również w dodatkowe filtry, nawilżacz parowy lub chłodnicę, nagrzewnicę wstępną i wtórną. Coraz częściej w standardzie rekuperatora otrzymujemy tzw. by-pass – dodatkowe obejście wymiennika ciepła, które umożliwia schładzanie powietrza w lecie. Nowoczesne by-passy automatycznie otwierają i zamykają dopływ powietrza do wymiennika ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz, wewnątrz i zadanej przez użytkownika. Takie rozwiązanie gwarantuje utrzymanie komfortu cieplnego w budynku.

Rodzaje wymienników

Wybór wymiennika ma duże znaczenie, bo od jego sprawności zależy rzeczywisty udział urządzenia w odzysku ciepła. Podawane przez producentów wartości, np. 90% udziału w odzysku ciepła, w najlepszym razie dotyczyć będą warunków laboratoryjnych, które bardzo trudno uzyskać w naturalnym otoczeniu. Przyglądając się różnym ofertom, warto zatem pytać o sprawność średnioroczną urządzenia, która obliczana jest na podstawie pomiarów parametrów pracy mechanizmu przez cały rok, przy zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Najczęściej stosowane są wymienniki krzyżowe, które swoją popularność zawdzięczają m.in. niskim kosztom ich produkcji oraz braku konieczności doprowadzenia energii zewnętrznej do ich pracy. Ten rodzaj wymienników charakteryzuje rozdzielenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz podatność na szronienie przy niedużych spadkach temperatur (już przy 5°C). Szronienie jest niepożądane i może powodować zakłócenia w wymianie powietrza lub zupełny brak obiegu. Aby temu zapobiegać, stosuje się dodatkowe by-passy, ograniczające ilość świeżego powietrza przepływającego przez wymiennik. Można również zastosować nagrzewnicę do wstępnego ogrzania świeżego powietrza do temperatury wyższej niż ta, w której występuje szronienie. Taka opcja zmniejsza jednak odzysk ciepła z usuwanego powietrza. Średnia sprawność wymienników krzyżowych wynosi ok. 60%.

Większą sprawność mają wymienniki przeciwprądowe, odzyskujące ciepło w granicach 85%. Ich zaletą jest obniżenie temperatury szronienia i zatykania się wymiennika. Urządzenia przeciwprądowe, choć droższe, coraz chętniej stosowane są w domach jednorodzinnych.

Kolejny rodzaj wymienników to wymienniki obrotowe. Są one droższe i dotąd rzadziej stosowane, jednak ze względu na sprawność sięgającą 90% – budzą zainteresowanie. Wymiennik obrotowy zbudowany jest z wirnika akumulującego ciepło. Przez połowę urządzenia przepływa powietrze usuwane (oddając swoje ciepło), a przez drugą połowę – nawiewane (mające się ogrzać). Konstrukcja wymiennika pozwala nie tylko odzyskać ciepło, ale również wilgoć.

Jak wybierać wentylację

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła składa się z rekuperatora oraz systemu przewodów transportujących powietrze. Wybierając system wentylacyjny należy zwrócić uwagę na to, by kanały wentylacyjne posiadały antystatyczną, antybakteryjną powłokę wewnętrzną. System wentylacyjny powinien być zbudowany z trwałego materiału odpornego na korozję oraz duże obciążenia. Dodatkowo, ważnym aspektem jest łatwa możliwość czyszczenia kanałów. Przy wyborze rekupratora należy zwracać szczególną uwagę na odzysk ciepła (im jest on wyższy, tym większe oszczędności na ogrzewaniu) oraz rodzaj wymiennika (najlepszym rozwiązaniem jest wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy). Dobra centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła posiada inteligentny system ochrony przeciwzamrożeniowej oraz automatyczny by-pass. Ważne jest by rekuperator był cichy oraz zużywał mało energii. Analizując powyższe kryteria bez wątpienia system Excellent: składający się z rekuperatora Renovent Excellent (osiągający odzysk ciepła do 95%) oraz systemu Air Excellent, będący w ofercie firmy Ned Air Polska (Generalnego Przedstawiciela firmy Brink Climate Systems) jest najlepszym rozwiązaniem na rynku.

Maciej Bednarczyk

www.ned-air.pl

 

Polecane projekty domów

Projekt domu: AtlasAtlas151,90 m²
Projekt domu: Z153Z153153,31 m²
Projekt domu: KalamisKalamis153,59 m²
Projekt domu: Meteor 2Meteor 2154,90 m²
Projekt domu: KaliopeKaliope155,60 m²
Projekt domu: Z195Z195155,90 m²

Gdzie najtaniej można ubezpieczyć mieszkanie?

Może być w pakiecie z OC auta. Może ktoś się orientuje?

Autor: Dorota35, data: 2014-03-28 14:45:02

Nistandradowe okno w łaźience

Pani Justyno, niestanowi to żadnego problemu, wykonujemy okna na zamówienie wedle wymiarów podanych przez klienta.

Autor: Internorm, data: 2014-03-21 15:55:48

Wiata garażowa - czy potrzebne pozwolenie?

witam, jeśli chcesz postawić wiatę to nie nazywaj jej wiata garażowa bo będzie wtedy potrzebne pozwolenie. Jeśli chcesz postawić dwie wiaty w odległości 1m od siebie to jak najbardziej jest taka możliwość, ale należy zachować odległość od granicy działki. A ta wynosi 3m bez otworów okiennych i wejściowych lub 4 m z oknem na działkę sąsiada. Jeśli chodzi o mnie to mam u siebie postawiony namiot garażowy z firmy Das Company. Wydaje mi się że jest to całkiem dobre rozwiązanie. Nie zgłaszałem postawienia tego garażu bo mam spoko sąsiadów, ale jak ktoś ma zatarczki z nimi to trzeba go zgłosić na 30 dni przed planowanym postawieniem. Należy wtedy pamiętać że zgłoszenie jest ważne 120 dni!

Autor: paulan, data: 2014-03-11 12:13:25

REKUPERATOR W DOMU JEDNORODZINNYM?

Rekuperatory jak najbardziej mają zastosowanie w domach jednorodzinnych. To bardzo przydatne urządzenia, które mają niezliczone wręcz zalety, począwszy od wymiany "zużytego", nieświeżego powietrza, a na oszczędnościach na energii skończywszy. Chodzi o odzysk ciepła, tak więc opłaty za ogrzewanie maleją. Jeśli zaś chodzi o wyjaśnienie zasad działania rekuperatora, to tutaj na przykład możesz sobie o tym poczytać: http://www.ecocomfort.pl/co-to-jest-rekuperacja. Pozdrawiam.

Autor: harry2, data: 2014-02-16 19:38:39

Drzwi przesuwne w domu

Drzwi przesuwne oglądałam w Voxie jak wybierałam panele i sama się nad takim rozwiązaniem zastanawiam, bo chciałbym wydzielić garderobę w sypalni.

Autor: Barbara, data: 2014-02-16 19:13:20
Zobacz całe forum »

Skontaktuj się z nami

Centrala: 71 723 0 111

Poniedziałek-Niedziela: 8.00-20.00

Infolinia: 801 090 096

Tylko z telefonów stacjonarnych

Dolnośląskie:

71 723 0 111

Kujawsko-pomorskie:

52 569 12 68

Lubelskie:

81 451 10 59

Lubuskie:

68 414 54 64

Łódzkie:

42 279 73 59

Małopolskie:

12 444 14 38

Mazowieckie:

22 266 02 36

Opolskie:

77 547 42 77

Podkarpackie:

17 778 85 61

Podlaskie:

85 674 95 57

Pomorskie:

58 739 62 86

Śląskie:

32 445 31 88

Świętokrzyskie:

41 241 23 66

Warmińsko-mazurskie:

89 627 13 57

Wielkopolskie:

61 279 41 31

Zachodniopomorskie:

91 852 24 90

Kontakt w Polsce

Aby ułatwić wybór projektów domów, oddajemy do Państwa dyspozycji sieć Doradców na terenie całego kraju. Więcej »

Szukaj projektu

150

250

350

20

30

40

  • ParterowyParterowy
  • PiętrowyPiętrowy
  • Z poddaszemZ poddaszem
  • Brak garażuBrak garażu
  • GarażGaraż
  • Wiata garażowaWiata garażowa

Szukanie zaawansowane »

Bezpłatny katalog projektów!

Zamów!

Znajdź z nami najlepszy kredyt

Doradzamy bezpłatnie
Drzwi Wrocław