Przed budową – formalności i prace

Opracowanie: Domowy.pl; Data publikacji: 2017-11-30
 • Do notesu
 • duże
 • Wyślij znajomemu…

 

Przed budową prowadzi się m.in. prace organizacyjne i ziemne Przed budową prowadzi się m.in. prace organizacyjne i ziemne

Budowę domu poprzedza szereg formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z chwilą jego uzyskania na teren budowy nie wkraczają jednak jeszcze ekipy wykonawcze. Faktyczne rozpoczęcie prac jest możliwe po złożeniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Następnym etapem jest podjęcie działań organizacyjnych na budowie, po których można rozpocząć prace ziemne.

 

[koniec abstraktu]

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany powiadomić o jego planowanym terminie starostę (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością prac z projektem. Przed zgłoszeniem rozpoczęcia prac budowlanych należy wybrać kierownika budowy, bowiem jego oświadczenie, jako jednego z uczestników procesu budowy, winno być do zgłoszenia dołączone. Oprócz kierownika budowy (lub kierownika robót) uczestnikami budowy według prawa są również: inwestor, inspektor nadzoru budowlanego i projektant.

Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych należy dołączyć na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, tj.: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która zostanie umieszczona na budowie.

Po zakończeniu formalnych procedur, uzgodnieniu z wykonawcą i kierownikiem budowy harmonogramu prac i podpisaniu stosownych umów, można przystąpić do budowy. Pierwsze prace mają charakter organizacyjny, kolejne to już roboty ziemne.

Przygotowanie działki

Kierownik budowy ma za zadanie zabezpieczyć i za pomocą tablicy informacyjnej oznakować teren, wykonawca – zapewnić zaplecze socjalno-bytowe dla siebie i swojej ekipy. Jest to przede wszystkim miejsce, gdzie można się schronić przed deszczem, przebrać się, coś zjeść. Zazwyczaj wykonawcy organizują takie miejsce sami: rolę zaplecza może pełnić np. kontener lub przyczepa kempingowa. 

Zanim rozpocznie się budowa, na działkę trzeba doprowadzić energię elektryczną i wodę. Energia elektryczna będzie potrzebna do zasilania wielu urządzeń i narzędzi używanych na budowie. Prąd – w zależności od lokalnych możliwości – można doprowadzić przyłączem stałym lub czasowym, można też nieformalnie „pożyczyć” od sąsiada. W ostateczności możemy też skorzystać z agregatu prądotwórczego o mocy dopasowanej do urządzeń, jakie będą używane podczas budowy.

Wodę zapewni przyłącze wodociągowe lub też własna studnia; czasem także – uczynny sąsiad. Czasami na budowach korzysta się ze zbiornika okresowo napełnianego z beczkowozu.

Roboty ziemne

Choć roboty ziemne będące pierwszym etapem realizacji inwestycji nie są może wizualnie najbardziej ekscytującym momentem, to jednak z pewnością najbardziej wyczekiwanym, dającym bowiem świadomość konkretnego działania, fizycznego rozpoczęcia budowy. 

Zadaniem uprawnionego geodety jest wytyczenie zarysu budynku w terenie.

Na początek warto zniwelować teren, zwłaszcza jeśli ma on bardzo nierówną powierzchnię. Za pomocą spychacza lub koparki ściąga się ok. 20 cm warstwę humusu i gruntu rodzimego ziemi z miejsca, w którym ma powstać budynek. 

Przed wkroczeniem na nią ekipy wykonawczej działka wymaga przygotowań technicznych. Należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie zarysu budynku w terenie, czyli naniesienie na plac budowy osi budynku według planu, a te zaznacza się na rusztach sznurowych, potrzebnych w pierwszej fazie budowy. Polega to na wbiciu w odpowiednich miejscach palików wyznaczających wszystkie narożniki domu. 

Geodeta wyznacza też tzw. reper (inaczej punkt wysokościowy albo punkt niwelacyjny) odpowiadający poziomowi „zero” domu. W praktyce jako punkt niwelacyjny przyjmuje się stały element w najbliższym otoczeniu działki. Może to być np. poziom ogrodzenia, znak na drzewie lub wbity w tym celu oddzielny palik poza obrysem domu. Wskazana jest obecność przyszłego wykonawcy na placu budowy w czasie wytyczania obrysu budynku przez geodetę – pozwoli to zapobiec ewentualnym wątpliwościom, co oznaczają wbite przez niego paliki. Przed rozpoczęciem dalszych prac, warto żeby kierownik budowy i wykonawca jeszcze raz sprawdzili usytuowanie wytyczonych osi względem siebie. Zajmie to niewiele czasu, a pozwoli być spokojnym o inwestycję. Po wyznaczeniu obrysu budynku geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy, aby udokumentować przeprowadzone prace. Pamiętajmy, że dziennik budowy musi być cały czas na miejscu. Należy dbać o to, by nie uległ zagubieniu lub zniszczeniu.

Rozpiętość prac geodezyjnych i stopień ich skomplikowania nie jest duży, jeśli na działce występują stałe znaki geodezyjne. Wówczas geodeta odmierza odległość od granic działki do zewnętrznych ścian budynku zgodnie z planem zagospodarowania posesji. Jeśli konieczne jest wcześniejsze usunięcie wysokiej roślinności – krzewów i drzew – trzeba najpierw wystąpić do gminy o zgodę na wycinkę, aby nie narazić się na wysokie kary.

 

Przygotowanie ścian do malowania

A przepraszam bardzo, w czym kobiety są gorsze od Was ?

Autor: Tubiskowa, data: 2022-07-29 14:38:11

ściany w łazience - odpadający tynk

Ja miałam taki problem w mojej łązience niestety

Autor: Tubiskowa, data: 2022-07-29 13:28:22

Jakie drzwi polecacie na wejściowe?

Są różni producenci drzwi wejściowych. Ja przyznam się szczerze, że nie pamiętam jakiego ja mam. Mam je od kilku lat i dobrze się sprawują ;)

Autor: Tubiskowa, data: 2022-07-15 13:36:34

Kominy systemowe

A jeżeli można zapytać to ile mniej więcej wyszły te wszystkie koszta.

Autor: Oleczek871, data: 2022-07-04 10:40:06

Co zamiast drewnianego tarasu???

Ja uważam, ze drewniany taras jest mega fajną opcją ;)

Autor: Oleczek871, data: 2022-06-30 13:58:40
Zobacz całe forum

Dobry Start

 • Dziennik i tablica budowy
 • Projekty małej architektury
 • Pakiet magazynów wnętrzarskich
 • Pakiet magazynów budowlanych

Twoje Korzyści

 • Największy wybór projektów
 • Gwarancja najniższej ceny
 • Bezpłatna dostawa
 • Możliwość wymiany lub zwrotu
 • Bezpłatna zgoda na zmiany