Pozwolenia na budowę

 • Do notesu
 • duże
 • Wyślij znajomemu…

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć budowę domu. Należy o nią wystąpić składając stosowny wniosek w starostwie powiatowym. Przed złożeniem wniosku trzeba skompletować dokumenty – przygotować adaptację projektu do warunków lokalnych wraz z naniesionymi zmianami, zrobić stosowne uzgodnienia z dostawcami mediów itp. Zakres niezbędnych czynności może zależeć od indywidualnych przepadków – specjalnych wymogów działki, czy uwarunkowań środowiskowych itp. Dlatego dla sprawnego przebiegu procesu uzyskania pozwolenia na budowę, warto współpracować ze sprawdzonymi specjalistami, którzy legitymują się praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Do Państwa dyspozycji oddajemy ogólnopolską sieć Doradców Domowy.pl, których przygotowanie merytoryczne i posiadane uprawnienia zawodowe umożliwiają gruntowną i sprawną pomoc w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę - szczególnie obejmującą wprowadzenie indywidualnych zmian do projektu (na życzenie Inwestora), adaptację dokumentacji do warunków lokalnych, przygotowanie projektu zagospodarowania posesji i wszelkich uzgodnień z dostawcami mediów - po złożenie kompletu dokumentów w starostwie powiatowym.

Doradcy Domowy.pl specjalizują się w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach oferowanych usług znajdują się:

 • przygotowanie projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej,
 • dostosowanie projektu gotowego do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz do odpowiedniej strefy (wiatrowej, śniegowej, geologicznej), które determinują m.in. głębokość posadowienia fundamentów oraz określają możliwości podpiwniczenia budynku (w zależności od wysokości występowania wód podziemnych),
 • planowanie przebiegu przyłączy,
 • usytuowanie domu na działce,
 • usytuowanie wjazdu na posesję (wraz z uzgadnieniem we właściwym urzędzie).
 • przygotowanie kompletu dokumentów, wypełnienie wniosku i złożenie go we właściwym urzędzie.

Doradcy Domowy.pl gwarantują rzetelne przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Znajdź Doradcę Domowy.pl w swoim mieście.

Dobry Start

 • Dziennik i tablica budowy
 • Projekty małej architektury
 • Pakiet magazynów wnętrzarskich
 • Pakiet magazynów budowlanych

Twoje Korzyści

 • Największy wybór projektów
 • Gwarancja najniższej ceny
 • Bezpłatna dostawa
 • Możliwość wymiany lub zwrotu
 • Bezpłatna zgoda na zmiany