Polityka prywatności

 • Do notesu
 • duże
 • Wyślij znajomemu…

Domowy.pl to portal branżowy wydawany przez firmę Home&More sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanów Zjednoczonych 4.

Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników portalu Domowy.pl oraz chcąc zapewnić pełne bezpieczeństwo gromadzonych , przetwarzanych i wykorzystywanych danych pragniemy zapewnić, iż każdy użytkownik portalu Domowy.pl pozostaje anonimowy, chyba że sam zdecyduje inaczej poprzez wypełnienie stosownych formularzy dostępnych w portalu, a uprawniających do korzystania ze specjalistycznych treści lub dodatkowej funkcjonalności.

Dane demograficzne zbierane są automatycznie, co wynika z zasad ogólnych połączeń realizowanych w sieci Internet oraz z informacji zapisywanych w logach systemowych, najczęściej też dotyczą informacji takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy systemu operacyjnego. Podstawowe dane demograficzne mogą być wykorzystane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami portalu oraz w celu ulepszania treści poszczególnych serwisów, ich rozwiązań technicznych, administracyjnych i komunikacyjnych, jak również sporządzania zestawień statystycznych dotyczących preferencji użytkowników i odwiedzalności przez nich poszczególnych serwisów jak i całego portalu.

Dane osobowe użytkowników portalu takie imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, czy adres do korespondencji podawane podczas kontaktów bezpośrednich, telefonicznych czy mailowych są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych przez użytkowników portalu i nie są przekazywane osobom trzecim; są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze witryny z ograniczonym dostępem do niego . Domowy.pl dba o bezpieczeństwo wszelkich danych. Nie będą one ponadto sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika witryny lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Weryfikacja, modyfikacja i usunięcie danych osobowych przysługuje każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe portalowi Domowy.pl. Portal Domowy.pl zapewnia stały i nieograniczony dostęp do dotyczących użytkownika danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Pliki Cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane wyłącznie na twardym dysku użytkownika i wykorzystywane przez portal Domowy.pl do lepszego udostępniania treści poszczególnych serwisów i funkcjonalności całego portalu Domowy.pl. Użytkownik w każdym momencie może zdecydować o niekorzystaniu z plików cookies i usunięciu ich ze swojego dysku. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Zmiany w polityce prywatności portalu Domowy.pl . Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad polityki prywatności pod warunkiem opublikowania nowych zasad w miejsce wcześniej obowiązujących. Nowe zasady prywatności będą obowiązywały 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy nieakceptujący zmian mają możliwość modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

Kontakt z nami. W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyżej przedstawionej polityki prywatności portalu Domowy.pl, warunków korzystania z niego oraz możliwości kontaktu z wydawcą, prosimy o wysyłanie uwag na adres: pomoc@domowy.pl

Dobry Start

 • Dziennik i tablica budowy
 • Projekty małej architektury
 • Pakiet magazynów wnętrzarskich
 • Pakiet magazynów budowlanych

Twoje Korzyści

 • Największy wybór projektów
 • Gwarancja najniższej ceny
 • Bezpłatna dostawa
 • Możliwość wymiany lub zwrotu
 • Bezpłatna zgoda na zmiany